Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Seguridade e Saúde Laboral > Accidentes Delt@

Accidentes Delt@

Dende esta páxina pódese acceder ao sistema de declaración electrónica de traballadores accidentados do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

 

Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados
Delt@