Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Formación para o Emprego > Accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas (TR302A)

Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas (TR302A)

ORDE do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 2 de outubro de 2017