Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Formación para o Emprego > Accións Formativas dirixidas prioritariamente a desempregados (AFD)

Normativa Autonómica

ORDE do 29 decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2016.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de xaneiro de 2016

Programación aprobada

Documentos relacionados