Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Políticas de emprego

Aquelas publicacións relacionadas coas políticas activas de emprego: apoio á contratación, emprendedores e autónomos, aos distintos tipos de emprego (asalariado, autónomo, temporal, etc.) e aquelas relacionadas coa inserción laboral a través das denominadas escolas obradoiro ou casas de oficio e os obradoiros de emprego.

Publicacións