Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Formación e cualificación

Nesta epígrafe agrúpanse as publicacións relacionadas coa formación para o emprego, cualificacións profesionais e orientación laboral así como as relacionadas co recoñecemento da experiencia profesional e coa avaliación e acreditación das competencias da poboación activa.

Publicacións

páxina 1 de 4