Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Emprego e mercado laboral

Agrúpanse todas as publicacións relacionadas co emprego e o desemprego, a poboación activa (ocupada : ofertas de emprego ou parada: demandas de emprego) e a poboación inactiva. Así mesmo inclúense todo o relacionado cos servizos de emprego, intermediación laboral, estatística e a análise e prospectiva do mercado de traballo.

Publicacións

páxina 1 de 5