Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Política social

Agrupa aquelas publicacións relacionadas cos recursos e programas desenvolvidos polas institución gobernativas encamiñados a incrementar o benestar da poboación en aras dunha sociedade máis equitativa. Ao mesmo tempo, busca o benestar xeral da poboación con especial atención á dependencia, discapacidade, infancia, menores, adopcións, familias numerosas ou autonomía persoal e a inclusión dos máis desfavorecidos: marxinados, emigrantes, xitanos, etc.

Publicacións

páxina 1 de 5