Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Relacións laborais

Agrúpanse neste apartado todas as publicacións que fan referencia ás relacións entre o traballo e o capital no marco do proceso produtivo. Todo o referente a conflitos, conciliacións, peches patronais, folgas, elección sindicais, sindicatos, asociacións empresariais, regulación do emprego, apertura de centros de traballo, empresas de traballo temporal, responsabilidade social empresarial, desprazamento transnacional, infraccións e sancións, cooperativas, etc.

Publicacións

páxina 1 de 6