Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Xeneralidades

Neste apartado poderá atopar todas as publicacións relacionadas con lexislación ou normativa, igualdade laboral, datos básicos, ou información de referencia de carácter xeral. Tamén encontrará aquelas publicacións que pola súa idiosincrasia abarcan varias temáticas propias da acción gobernativa deste departamento. É o caso das memorias que con carácter anual edita esta consellería.

Publicacións

páxina 1 de 2