Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Axudas e subvencións > Axudas da Secretaría Xeral de Emprego

En prazo

  • [Conciliación da vida laboral e familiar]

    Programa de conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma (TR341R)
    Prazo Presentación: Un mes desde a súa publicación no DOG para as contratacións realizadas ata a súa publicación e dun mes desde a contratación para as O prazo xeral para a presentación de solicitudes de axudas para este programa será de dous mes desde a súa publicación no DOG para as contratacións realizadas ata a súa publicación e dun mes desde a contratación para as realizadas con posterioridade á súa publicación.con posterioridade á súa publicación

Fora de Prazo

páxina 1 de 4