Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

Axudas para implantar a RSE (TR357B)

Prazo Presentación: Un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da norma no Diario Oficial de Galicia - Data Fin Prazo: 29/08/16
Axudas para implantar a RSE (TR357B)
  • Data publicación
    28/07/16
  • Estado:
    Histórico