Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

Axudas para a creación e/ou o funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais (TR807B)

Prazo Presentación: Un mes, contado a partir do día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia - Data Fin Prazo: 07/07/16
  • Data publicación
    06/06/16
  • Estado:
    Histórico