RSS de Axudas e Subvencións do Portal da Consellería de Economía, Emprego e Industria http://emprego.ceei.xunta.gal Axudas e Subvencións gl Ipecos <![CDATA[Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas (TR310A)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0431.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0431.html <![CDATA[Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas (TR301P)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0435.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0435.html Mon, 5 Feb 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria (TR342A)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0434.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0434.html Fri, 2 Feb 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Programa de promoción do emprego autónomo (TR341D)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0427.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0427.html Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación (TR807I)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0428.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0428.html Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (TR349F)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0429.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0429.html Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica IEBTS (TR340E)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0430.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0430.html Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. <br/>Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais 2018 (TR802G). <br/>Fomento do acceso á condición de persoa socia 2018 (TR802J).]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0426.html Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais 2018 (TR802G).
Fomento do acceso á condición de persoa socia 2018 (TR802J). ]]>
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0426.html Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[Certame "Cooperativismo no Ensino" (TR802O)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0424.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0424.html Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Premios á cooperación (TR802Q)]]> http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0425.html http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions?content=/Traballo/Contidos/Axudas/axuda_0425.html Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0100