Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucions sociais

Institucions sociais

UC0272_2Asistir como primeiro interviniente en caso de accidente ou situación de emerxenciaDescargar pdf
UC1964_2Executar labores de vixilancia e detección de incendios forestais, mantemento de infraestructuras de prevención e extinción, e informar á poboaciónDescargar pdf
UC1965_2Executar operacións de extinción de incendios forestaisDescargar pdf
UC1966_2Realizar labores de apoio en continxencias no medio natural e ruralDescargar pdf

Convocatorias