Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de aproveitamentos forestais

aproveitamentos_forestais

UC1116_2Realizar apeo e procesado de árbores con motosierra.Descargar pdf
UC1117_2Realizar o apeo e procesado de árbores con cosechadora forestal.Descargar pdf
UC1118_2Realizar o desembosque e tratamento dos subproductos forestais.Descargar pdf
UC1119_2Realizar traballos en altura nas árbores.Descargar pdf
UC1120_2Realizar traballos de descorche.Descargar pdf
UC1121_2Manexar tractores forestais e realizar o seu mantemento.Descargar pdf

Convocatorias