Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de confeccion e mantemento de artes e aparellos

Confeccion e mantemento de artes e aparellos

UC0013_2Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca.Descargar pdf
UC0014_2Manter artes e aparellos de pesca.Descargar pdf

Convocatorias