Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

domicilio

UC0249_2Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitariaDescargar pdf
UC0250_2Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitariaDescargar pdf
UC0251_2Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e funcionamento da unidade convivencialDescargar pdf

Convocatorias