Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de extinción de incendios e salvamento

Extinción de incendios e salvamento

UC0401_2Executar  as operacións necesarias para salvar vidas en perigoDescargar pdf
UC0402_2Executar  as operacións necesarias para o control e  extinción de incendios.Descargar pdf
UC0403_2Actuar en sucesos descontrolados con ameaza para  as persoas ou  o  medio ambienteDescargar pdf
UC0404_2Executar  as operacións necesarias para o control de emerxencias coas axudas técnicas adecuadasDescargar pdf

Convocatorias