Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucions sociais

Institucions sociais

UC1016_2Preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e a os do seu entorno no ámbito institucional indicadas polo equipo interdisciplinar.Descargar pdf
UC1017_2Desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.Descargar pdf
UC1018_2Desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucionalDescargar pdf
UC1019_2Desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional.Descargar pdf

Convocatorias