Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de xestión de servizos para o control de organismos nocivos

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

UC0799_3Realizar  a xestión documental dos procesos de control de organismos nocivosDescargar pdf
UC0800_3Establecer  o plan de control de organismos nocivos adecuado á  situación de partida e  supervisar a súa  execuciónDescargar pdf
UC0801_3Organizar o  almacenamento e  transporte de biocidas, produtos fitosanitarios e  medios necesarios para  a súa  aplicaciónDescargar pdf
UC0802_3Adoptar  as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais na  prestación de servizos de control de organismos nocivosDescargar pdf

Convocatorias