Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de control de pragas

pragas

UC0075_2Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo.Descargar pdf
UC0078_2Preparar e transportar medios e produtos para o control de pragas.Descargar pdf
UC0079_2Aplicar medios e produtos para o control de pragas.Descargar pdf

Convocatorias