Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de socorrismo en espazos acuáticos naturais

Socorrismo espazos naturais

UC0269_2Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade.Descargar pdf
UC0272_2Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia.Descargar pdf
UC1082_2Previr accidentes ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais.Descargar pdf
UC1083_2Rescatar persoas en caso de accidente ou situacións de emerxencia en espazos acuáticos naturais.Descargar pdf

Convocatorias