Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de socorrismo en instalacións acuáticas

Socorrismo instalacions

UC0269_2Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade.Descargar pdf
UC0270_2Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalacións acuáticas, velando pola seguridade dos usuarios.Descargar pdf
UC0271_2Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas.Descargar pdf
UC0272_2Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia.Descargar pdf

Convocatorias