Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cuestionarios de autoavaliación de Tanatopraxia

tanatopraxia

UC1605_3Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamento do cadáver con produtos biocidas.Descargar pdf
UC1606_3Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres.Descargar pdf
UC1607_3Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver.Descargar pdf
UC1608_3Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e outros dispositivos contaminantes do cadáver.Descargar pdf
UC1609_3Manexar as técnicas e habilidades relacionales para prestar o servizo de tanatopraxia.Descargar pdf

Convocatorias