Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE FERROL

Información de contacto:

Provincia:   A Coruña
Concello:   Ferrol
Calle:   Avda. do Mar, 35-37
Código Postal:   15406
Teléfono:   881 930 262
Fax:   881 930 286
Email:   centro.formación.ocupacional.ferrol@xunta.gal

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Aula Magna
 • Aula de informática
 • Aula de docencia e RR.HH.
 • 5 aulas teóricas

Talleres

 • Taller de soldadura
 • Taller de construcións metálicas
 • Taller de fontanería-calefacción e gas
 • Taller de mecánica
 • Taller de hidráulica-pneumática
 • Taller de electrónica e comunicacións
 • Taller de electricidade

Oferta formativa

Imparte cursos das seguintes familias profesionais:

 • ADG (Administración e xestión)
 • AGA (Agraria)
 • ELE (Electricidade e electrónica)
 • ENA (Enerxía e auga)
 • FCO (Formación complementaria)
 • FME (Fabricación mecánica)
 • IFC (Informática e comunicacións)
 • IMA (Instalación e mantemento)
 • SSC (Servizos socioculturais e á comunidade)