Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE LUGO

Información de contacto:

Provincia:   Lugo
Concello:   Lugo
Rua:   Paseo do Estudantes, 33
Código Postal:   27002
Teléfono:   982 828 363
Fax:   982 828 365

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Salón de actos
 • 11 aulas teóricas
 • 2 aula taller

Talleres

 • Construcións metálicas
 • Soldadura
 • Fontanaría e renovables
 • Frío e climatización
 • Automoción

Outros servizos

 • Biblioteca e sala de xuntas
 • Botiquín

Oferta formativa

Imparte fundamentalmente cursos das seguintes familias profesionais:

Administración e xestión

 • Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Agraria

 • Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría
 • Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

Edificación e obra civil

 • Levantamentos e replanteos

Electricidade e electrónica

 • Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial
 • Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos
 • Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Enerxía e auga

 • Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Fabricación mecánica

 • Soldadura con electrodo revestido e TIG
 • Soldadura oxigás e soldadura MIG-MAG

Informática e comunicación

 • Sistemas microinformáticos
 • Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos
 • Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

Instalación e mantemento

 • Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación extracción
 • Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
 • Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
 • Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

Servizos socioculturais e á comunidade

 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 • Docencia da formación profesional para o emprego

Transporte e mantemento de vehículos

 • Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares
 • Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
 • Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos