Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

CIFP Sta. María de Europa-Ourense

Información de contacto: 

CIFP Santa María de Europa
Praza da Lexión, 16
32002   Ourense
Teléfono:   988 788 629 / 988 788 630
Fax:   988 788 642
Email:   cifpeuropa.ourense@xunta.gal

 

Centro de Formación Valverde (Allariz)
Valverde 9d
32667   Allariz
Teléfono:   988 788 424
Fax:   988 788 425
Email:   cifpeuropa.ourense@xunta.gal

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Informática
 • Deseño gráfico
 • Auxiliar de axuda a domicilio
 • Formador ocupacional
 • Aulas teóricas

Talleres interiores

 • Carpintaría metálica e de PVC
 • Máquinas ferramentas
 • Programador máquinas ferramentas con CNC
 • Oleiro ceramista
 • Carpintaría ebanistaría
 • Mecánica. Electricidade e electrónico de vehículos
 • Frío e climatización
 • Electricidade
 • Fontanaría
 • Instalador de gas e calefacción

Talleres exteriores

 • Invernadoiros
 • Terreos de prácticas

Outros servizos

 • Biblioteca
 • Salón de xuntas
 • Cafetaría

Oferta formativa

Imparte fundamentalmente cursos das seguintes familias profesionais:

Agraria

 • Xardinaría

Artesanía

 • Oleiro ceramista

Automoción

 • Mecánico vehículos lixeiros
 • Electricista electrónico de vehículos

Servizos socioculturais e a comunidade

 • Formación ocupacional

Servizos ás empresas

 • Técnico auxiliar en deseño gráfico

Edificación e obras públicas

 • Fontaneiro
 • Instalador de calefacción e auga quente sanitaria
 • Instalador de gas

Fabricación de equipos electromecánicos

 • Electricista industrial
 • Preparador programador máquinas ferramentas con CNC
 • Torneiro fresador

Industria pesada e construcción metálicas

 • Carpinteiro metálico e de PVC

Industrias da madeira e a cortiza

 • Carpintaría
 • Ebanista

Montaxe e instalación

 • Frigorista
 • Instalador de climatización
 • Electricista de edificios

Servizos á comunidade a persoais

 • Auxiliar de axuda a domicilio

Mantenemento e reparación

 • Electromecánico de mantenemento