Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

CIFP SANTIAGO

Información de contacto:

Provincia:   A Coruña
Concello:   Santiago de Compostela
Rua:   San Paio do Monte, s/n
Código Postal:   15898
Teléfono:   881 867 650
Fax:  881 867 661

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Informática e deseño
 • Debuxo
 • Multiúsos
 • Metodoloxía didáctica

Talleres interiores

 • Carpintaría
 • Vernizado e acabado
 • Mecanizado por control numérico
 • Forestal
 • Agraria
 • Laboratorio polivalente de análise de solos e plantas
 • Colocación de pedra

Talleres exteriores

 • Invernadoiros
 • Terreos de prácticas de cultivo e plantación.

 Outros servizos

 • Biblioteca

Oferta formativa

Imparte fundamentalmente cursos das seguintes familias profesionais:

Agraria

 • Aproveitamentos forestais
 • Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais
 • Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
 • Agricultura ecolóxica
 • Repoboacións forestais
 • Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes
 • Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería

Madeira, moble e cortiza

 • Instalación de elementos de carpintería
 • Acabados de carpintería e moble
 • Proxectos de carpintería e moble
 • Traballos de carpintería e moble
 • Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble

Seguridade e medio ambiente

 • Interpretación e educación ambiental
 • Control e protección do medio natural

Servizos socioculturais e á comunidade

 • Docencia da formación para o emprego

Industrias extractivas

 • Colocación de pedra natural

Outras actividades formativas

 • Cursos de formación profesional dirixida prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas (simulador forestal, maquinaria forestal, poda en altura, etc)

Centro Integrado

O Centro de formación profesional de Santiago de Compostela é un centro integrado. Este tipo de centros imparten as ofertas formativas relativas aos títulos e certificados de profesionalidade referidas ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Ofértanlles ás persoas traballadoras desempregadas e ocupadas programas de formación estreitamente vinculados cos principais sectores produtivos que demandan cualificacións profesional en Galicia.
Ademais de ofreceren programas de formación en diferentes modalidades de FP deben manter unha estreita conexión cos centros de traballo e desenvolven actividades de innovación e desenvolvemento da FP, de formación do profesorado, de avaliación da competencia e de información e orientación profesional.

Programación formación inicial ou regrada

 • Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural