Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE VIVEIRO

Información de contacto:

Provincia:   Lugo
Concello:   Viveiro
Rua:   Misericordia, 30
Código Postal:   27850
Teléfono:   982 828 382
Fax:   982 828 385

Instalacións e dotacións

Aulas

 • Fontanaría e electricidade
 • Mecánica industrial
 • Informática e deseño
 • Topografía

Aulas-taller

 • Electrónica
 • Control numérico (CNC)

Talleres interiores

 • Fontanaría, calefacción e gas
 • Mecánica industrial
 • Electricidade

Oferta formativa

Imparte fundamentalmente cursos das seguintes familias profesionais:

 • Servizos as empresas
 • Edificación e obras públicas
 • Fabricación de equipos electromecánicos
 • Montaxe e instalación
 • Mantenemento e reparación
 • Producción, transformación e distribución de enerxía e auga

Os cursos de programación normal polo centro son os siguientes:

 • Deseño e modificación de planos 2D y 3D
 • Fontaneiro
 • Instalador mantenedor reparador de calefacción e auga quente
 • Cálculo de estructuras planas e espaciais de formigón
 • Auxiliar técnico de topografía
 • Especialista en topografía electrónica
 • Práctico en topografía para obra urbana
 • Electricista industrial
 • Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC
 • Instalador de equipos e sistemas de comunicación
 • Mecánico de mantenemento
 • Instalador de sistemas fotovoltaicose eólicos

Outras actividades formativas:

 • As súas instalacións permiten o desenvolvemento doutras especialidades formativas (Electricista de edificios, instalador de gas, Axustador mecánico,...)
 • Conta ademais con dotacións de equipos móbiles para a impartición, en localidades con instalacións axeitadas, de diversos cursos (Ebanista, Xardineiro, Albanel, Camareiro,...)