Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Centros autorizados

A seguinte listaxe está obsoleta. O novo contido actualizado pode atoparse en:

https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=/Portal-CEI/unidades-informacion/iniciativas/iniciativa_00107.html&topic=topic_0070.html

ENTIDADETELÉFONOS DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
PROGRAMAS FORMATIVOS AUTORIZADOSCENTROS AUTORIZADOS
NAS SEGUINTES LOCALIDADES
FONCALOR986263627
foncalor@foncalor.org
1,2,3A,3B,3VIGO
ALUFONCA982284273
informacion@alufonca.org
1,2,3A,3B,3LUGO
ESTUDIOS ALFA INGENIERIA
DE PROYECTOS S.L
986291356
986239459
alfa@iies.es
1,2,3,3A,3B,4VIGO
PONTEVEDRA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
LUGO
MONFORTE 
A CORUÑA
OURENSE
5VIGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
LUGO
MONFORTE 
A CORUÑA
OURENSE
APREVAR982303902
gerencia@aprevar.com
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8LUGO
A.T.R.A986224702
secretariogeneral
@atrapontevedra.com
5VIGO
ATAVE988237800
atave@atave.com
5OURENSE
TÉCNICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y NAVAL S.A
981600012
prevencion@tesein.com
6A CORUÑA
ASESORAMIENTO Y ENSEÑANZA
INTEGRAL DE PROFESIONALES S.L
902883118
administracion@aseip.es
5VIGO
A CORUÑA
OURENSE
SALVAMENTO  E CONTRAINCENDIOS S.LU981524651
seguridadeindustrial
@salvacon.org
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8SANTIAGO DE COMPOSTELA
AD GRUPO REGUEIRA SA981014000
administracion@regueira.com
5A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIGO
 LUGO
COTALÍMITE S.L981100442
administracion@cotalimite.es
1,2,3,3A,3BA CORUÑA
ACADEMIA A MARIÑA S.L982585098
administracion@amarina.org
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8BURELA
CENTRO DE FORMACIÓN PRAXIS S.L981298357
snovelle@centropraxis.com
1,2,3,3A,3B,5,6,A CORUÑA
ACADEMIA DE ENSEÑANZA NEWTON S.L.U982523238
informacion
@newtonacademia.es
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8VILALBA
OLEIROS
CULLEREDO
WEBASTO THERMO&COMFORT IBÉRICA S.L.U915072874/ 916784750
info@webasto.es
5A CORUÑA
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
LUGO
VIGO
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE CORUÑA(APTCOR)981168122
aptcor@aptcor.es
5NARÓN
CAMBRE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
INGENIERÍA Y SUMINISTROS DEL NOROESTE S.L986270861
insunor@insunor.com
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8VIGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA
FERROL
OURENSE
LUGO
ICA FORMACIÓN986377779
info@icaformacion.com
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8VIGO
FORGA

986272075
snarea.proxectos.forga.org

1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8AMES
AS PONTES
NARÓN
OLEIROS
LUGO
OURENSE
PONTE CALDELAS
VERÍN
VIGO
FORMAT 2011 S.L982513605
formainformacion@gmail.com
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8VILALBA
ACERTA FORMACION981106060
acertaformacion@gmail.com
5,8CEE
ACADEMIA EPSILON988347424
info@aebarco.com
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8BARCO DE VALDEORRAS
CONFORMA CONSULTING988605932
proyectos@grupoconforma.com
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8OURENSE
ASELP ECONOMISTAS986090993
infoaselpconsultores@com
1,2,3PONTEVEDRA
ACADEMIA TRINIDAD988239655
direccion@academiatrinidad.com
1,2,3,3A,3B,4,5,6,7,8OURENSE

 

Certificados persoais

Autorización de centros de formación