Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Emprego > Servizos ao Empresario > Creación e xestión de contratos

Xestión de Contratos

Información Xeral

Unha vez o empresario haxa seleccionado qué candidatos, dos que o Servicio Público de Emprego de Galicia haxa proporcionado mediante o envío dos seus currículums, contratará, podrá xenerar o contrato para ese demandante e posteriormente comunicalo vía Contrat@ ou ben a través do INEM.

Para poder levar a cabo a creación do contrato pode desprazarse á Oficina de Emprego que corresponda, según o código postal de situación do posto de traballo, ou ben a través da web corporativa do Servicio Público de Emprego de Galicia (Portal de Emprego).

Se a creación lévaa a cabo dende o Portal de Emprego, permíteselle consultar cada unha das ofertas, que teña candidatos a contratar dentro do circuito de Intermediación Laboral, seleccionando ós candidatos sobre os que xenerar o contrato. Pode seleccionar o tipo de contrato, tendo a posibilidade de obter un arquivo XML co contrato xenerado para seu posterior uso en Contrat@.

Tamén dáselle a opción de consultar tódolos contratos que xenerou a través do servizo ofertado dende o Portal de Emprego para así levar un control sobre os mesmos.

TELÉFONOS DE ATENCION  

Atención ao Demandante

012

Atención ao Ofertante

012