Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Cursos dirixidos a Traballadores Ocupados

Contratos Programa

Os contratos programa teñen como finalidade tanto a mellora das competencias e cualificacións como a actualización e especialización profesional das persoas traballadoras ocupadas, calquera que sexa o sector ou póla de actividade na que a traballadora ou traballador presta os seus servizos.

Os contratos programa poden ser de carácter sectorial ou intersectorial.

Fondo Social Europeo Ocupados

Programación FSE OCUPADOS 2011 por provincias