Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Directorio

Directorio

Instituto Galego das Cualificacións

Subdirección Xeral das Cualificacións, Instituto Galego das Cualificacións
Rúa San Lázaro s/n
SANTIAGO DE COMPOSTELA. A CORUÑA 15781
981.546.840, 981.546.858, 981.546.807, 981.546.855, 981.546.806, 981.546.843, 981.546.854, 981.546.850, 981.546.846, 981.546.847, 981.546.851, 981.546.807