Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Organigrama

Subdirección Xeral de Formación para o Emprego

Subdirección Xeral de Formación para o Emprego
  • Descrición

    Funcións e Atribucións

    A Subdirección Xeral de Formación para o Emprego, como órgano de dirección, levará a cabo as funcións de planificación, programación, seguimento e avaliación das accións de formación para o emprego, o mantemento do Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e a xestión administrativa dos programas de formación dirixida ás persoas traballadoras desempregadas e ocupadas.

  • Organismos Dependientes
    Servizo de Planificación de Formación para o Emprego
    Servizo de Xestión Administrativa de Formación para o Emprego