Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Organigrama

Centro de Novas Tecnoloxías

Centro de Novas Tecnoloxías
  • Descrición

    Funcións e atribucións

    O Centro de Novas Tecnoloxías, órgano de apoio co nivel orgánico de servizo baixo a dependencia do/a director/a xeral, ten como obxectivo e competencia a impartición de formación profesional para o emprego dirixida aos/ás profesionais do sector das novas tecnoloxías e a sociedade da información.

    Correspóndelle ao centro a realización de actividades formativas e cursos técnicos especializados destinados aos/ás profesionais do sector das TIC, a detección de tendencias tecnolóxicas que permitan ofertar actividades formativas actualizadas e adaptadas ás innovacións tecnolóxicas e ás necesidades e demanda do mercado, e a organización e o apoio loxístico para a realización de actividades, foros, seminarios e xornadas que supoñan transferencia de coñecemento para os/as profesionais do sector.