Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Seguridade e Saúde Laboral > Enfermidades Laborais Profesionais

Enfermidades Laborais Profesionais

Aplicación CEPROSS

  • Ámbito: Persoas con autorización de acceso según Orden TAS 1/2007, de 2 de enero, pola que se establece o modelo de parte de enfermidade profesional e se dictan normas para a súa elaboración e transmisión.
  • Descripción: A través deste servicio, e en función do seu perfil de usuario poderá transmitir e/ou obter información sobre o contido do parte de enfermidade profesional según o establecido na citada Orden TAS 1/2007, de 2 de xaneiro.
  • Requisitos
    • Usuario SILCON
    • Un Certificado dixital que garantice a seguridade e confidencialidade de todas as actuacións.

Acceso ó servicio