Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Información sobre a Lei Reguladora da Subcontratación no sector da Construcción

    A Lei da Subcontratación

O 19 de abril de 2007 entra en vigor a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación.

Nos seguintes documentos encontrará información resumida sobre os aspectos máis salientables da Lei, e aclaracións sobre as obrigas esixidas pola Lei e o momento no que son esixibles.

O libro de Subcontratación