Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Especialidades Formativas > Ficheiro de especialidades formativas

Especialidades Formativas

Enerxía e Auga

Código Denominación Horas Baixa Prevista Módulo 2009 Nivel Certificado Profesionalidade Nivel Cualificación Especialidade Programa Certificado / Modificación Módulo
ENAA002PO GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA URBANA 70
0.00
1

Administración e Xestión

Código Denominación Horas Baixa Prevista Módulo 2009 Nivel Certificado Profesionalidade Nivel Cualificación Especialidade Programa Certificado / Modificación Módulo
ADGD001PO 6 SIGMA. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 60
0.00
2
ADGD003PO ACOGIDA DEL VENDEDOR EN GRANDES ALMACENES 40
0.00
2
ADGD004PO ACTUALIZACIÓN NORMA INTERNACIONAL FOOD STANDARD (IFS) 21
0.00
3
ADGD005PO ADJUNTO A LA DIRECCION 40
0.00
3
ADGD006PO ANÁLISIS DE CUENTAS ANUALES EN LA EMPRESA 20
0.00
2
ADGD007PO ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 10
0.00
1
ADGD008PO ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 30
0.00
2
ADGD01 TÉCNICAS DE CALIDADE E MELLORA CONTINUA NA EXCELENCIA EMPRESARIAL 425
9.00
3
ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría 630
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGD0110 Asistencia na xestión de procedementos tributarios 740
6.10
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGD011PO APP Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS - FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 24
0.00
2
ADGD012PO APP Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS ¿ MARCOS DE REFERENCIA 24
0.00
3
ADGD013PO APP Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS ¿ MODELIZACIÓN DE LA DEMANDA 24
0.00
3
ADGD015PO AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 200
0.00
2
ADGD016PO FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA ENERGÉTICA 20
0.00
3
ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO 40
0.00
3
ADGD018PO AUDITORÍA NORMA INTERNACIONAL FOOD STANDARD (IFS) 21
0.00
1
ADGD0208 Xestión integrada de recursos humanos 790
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGD020PO FORMACION DE AUDITORES DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS UNE ¿ EN 45011 50
0.00
2
páxina 1 de 170