Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Especialidades Formativas > Ficheiro de especialidades formativas

Especialidades Formativas

Administración e Xestión

Código Denominación Horas Baixa Prevista Módulo 2009 Nivel Certificado Profesionalidade Nivel Cualificación Especialidade Programa Certificado / Modificación Módulo
ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría 630
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGD0110 Asistencia na xestión de procedementos tributarios 740
6.10
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGD0208 Xestión integrada de recursos humanos 790
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGD0210 Creación e xestión de microempresas 520
6.10
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGD0308 Actividades de xestión administrativa 880
5.80
2 2 Programa Certificado Modulo
ADGF01 INGLÉS FINANCEIRO 150 01/09/17
4.50
3 Programa
ADGG0108 Asistencia á dirección 610
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente 800
6.10
2 2 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas 750
5.55
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais 430
5.25
1 1 Programa Certificado Modulo
ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos 440
5.55
1 1 Programa Certificado Modulo
ADGN0108 Financiación de empresas 630
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGN0110 XESTIÓN COMERCIAL E TÉCNICAS DESEGUROS E REASEGURO PRIVADOS. 730
5.55
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGN0208 COMERCIALIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE PRODUTOS E SERVIZOS FINANCEIROS 800
5.55
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGN0210 MEDIACIÓN DE SEGUROS E REASEGUROS PRIVADOS E ACTIVIDADES AUXILIARES. 730
5.55
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGX01 INGLÉS: XESTIÓN COMERCIAL 200 01/09/17
5.55
3 Programa
ADGX02 FRANCÉS: XESTIÓN COMERCIAL 200 01/09/17
5.55
3 Programa
ADGX03 ALEMÁN: XESTIÓN COMERCIAL 200 01/09/17
5.55
3 Programa
ADGZ84 OPERADOR DE INSTALACIÓNS RADIACTIVAS 80 01/09/17
7.90
2 Programa
ADGZ86 TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDADE (NORMAS ISO) 425 01/09/17
8.20
3 Programa
páxina 1 de 34