Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Especialidades Formativas > Ficheiro de especialidades formativas

Especialidades Formativas

Administración e Xestión

Código Denominación Horas Baixa Prevista Módulo 2009 Nivel Certificado Profesionalidade Nivel Cualificación Especialidade Programa Certificado / Modificación Módulo
ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría 630
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGD0110 Asistencia na xestión de procedementos tributarios 740
6.10
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGD0208 Xestión integrada de recursos humanos 790
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGD0210 Creación e xestión de microempresas 520
6.10
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGD0308 Actividades de xestión administrativa 880
5.80
2 2 Programa Certificado Modulo
ADGG0108 Asistencia á dirección 610
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente 800
6.10
2 2 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas 750
5.55
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais 430
5.25
1 1 Programa Certificado Modulo
ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos 440
5.55
1 1 Programa Certificado Modulo
ADGN0108 Financiación de empresas 630
6.10
3 3 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
ADGN0110 XESTIÓN COMERCIAL E TÉCNICAS DESEGUROS E REASEGURO PRIVADOS. 730
5.55
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGN0208 COMERCIALIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE PRODUTOS E SERVIZOS FINANCEIROS 800
5.55
3 3 Programa Certificado Modulo
ADGN0210 MEDIACIÓN DE SEGUROS E REASEGUROS PRIVADOS E ACTIVIDADES AUXILIARES. 730
5.55
3 3 Programa Certificado Modulo

Actividades Físicas e Deportivas

Código Denominación Horas Baixa Prevista Módulo 2009 Nivel Certificado Profesionalidade Nivel Cualificación Especialidade Programa Certificado / Modificación Módulo
AFDA0109 GUÍA POR ITINERARIOS EN BICICLETA 420
5.05
2 2 Programa Certificado Modificacion Certificado Modulo
AFDA0110 Acondicionamento físico en grupo con soporte musical 590
5.05
3 3 Programa Certificado Modulo
AFDA0111 Fitness acuático e hidrocinesia 750
5.30
3 3 Programa Certificado Modulo
AFDA0112 GUIA POR BARRANCOS SECOS OU ACUATICOS 660
5.00
2 2 Programa Certificado Modulo
AFDA0209 Guía por itinerarios ecuestres no medio rural 580
5.05
2 2 Programa Certificado Modulo
AFDA0210 Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente 590
5.05
3 3 Programa Certificado Modulo
páxina 1 de 33