Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Especialidades Formativas > Ficheiro de especialidades formativas

Especialidades Formativas

Vidro e Cerámica

Código Denominación Horas Baixa Prevista Módulo 2009 Nivel Certificado Profesionalidade Nivel Cualificación Especialidade Programa Certificado / Modificación Módulo
VICI0212 ORGANIZACIÓN DA FABRICACIÓN NA TRANSFORMACIÓN DE PRODUTOS DO VIDRO 480
7.15
3 3 Programa Certificado Modulo
VICI0312 ORGANIZACIÓN DA FABRICACIÓN DE PRODUTOS DO VIDRO 450
7.15
3 3 Programa Certificado Modulo
VICI0412 OPERACIÓNS EN LIÑA AUTÓMATICA DE FABRICACIÓN E TRANSFORMACIÓN DE VIDRO 580
7.15
2 2 Programa Certificado Modulo

Administración e Xestión

Código Denominación Horas Baixa Prevista Módulo 2009 Nivel Certificado Profesionalidade Nivel Cualificación Especialidade Programa Certificado / Modificación Módulo
ADGD172PO LEGISLACIÓN DE LAS COOPERATIVAS LABORALES. ACTUALIZACIÓN 18
0.00
3
páxina 170 de 170