Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Estatísticas

Estatísticas en materia de economía social: cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego


Reúnense baixo este título as operacións estatísticas sobre a estrutura e localización das sociedades cooperativas, os depósitos relativos ás asociacións de cooperativas, a estrutura e localización das sociedades laborais e o rexistro dos centros especiais de emprego. Todos eles no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Fichas estatísticas: