Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Estatísticas

Estatísticas programas mixtos, 2012: obradoiros de emprego


Baixo este epígrafe atópase información sobre o alumnado, persoal directivo,docente e de apoio participantes nos obradoiros de emprego que iniciaron  a súa actividade no ano 2012

Ficha estatística: