Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Seguridade e Saúde Laboral > Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas > Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas 2013

Acceso aos materiais realizados ao abeiro da Orde de axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2013

Nº de expediente Beneficiario Traballo realizado
TR852A 2013-05FEGAPESCAManual de formación a bordo
TR852A 2013-07Federación Galega
de Redeiras Artesás
O Peirao
Avaliación biomecánica de TMEs no traballo das redeiras artesás. Artes de cerco, nasa e boliche
TR852A 2013-08Confederación empresarial de OurenseMantemento seguro nas PEMES
TR852A 2013-08Confederación empresarial de OurenseErgonomía no sector servizos
TR852A 2013-10FEGATRANSEmpresas galegas de transportes de mercadorías por estrada
TR852A 2013-10FEGATRANSRiscos específicos no sector do transporte
TR852A 2013-10FEGATRANSOs extintores no transporte de mercadorías
TR852A 2013-15ASIMEAvaliación ergonómica de postos de traballo do sector metalúrxico
TR852A 2013-15ASIMEManexo de cargas con equipos de elevación
TR852A 2013-15ASIMETraballos con plataformas elevadoras móbiles de persoas
TR852A 2013-15ASIMETraballos con risco electrico
TR852A 2013-16FORMEGATraballo técnico de PRL nos subsectores das estruturas metálicas
TR852A 2013-22Asociacion de
Empresarios Discapacitados
de Galicia
Análise da implantación e evolución da PRL no sector servizos en Galicia
TR852A 2013-37FETRAMManual técnico para a integración da actividade preventiva nos sistemas de xestión da empresa
TR852A 2013-42FUNDAMARBuenas prácticas ergonómicas en el arte de palangre
TR852A 2013-43FEGAFONPrevención de riscos no sector da fontanería
TR852A 2013-46Asociación Provincial de
Empresarios da Construcción
de Ourense
Avaliación e asesoramento de coñecementos e cultura preventiva nos coordinadores / responsables da P.R.L. na empresa
TR852A 2013-52AecalpoNormas basicas no manexo de Maquinas e Ferrramentas Manuais no sector do Cerramento
TR852A 2013-57Unións Agrarias
UPA
Prevención de riscos laborais no sector agroagandeiro
TR852A 2013-60ACLUNAGAComparativa da formación en PRL a nivel europeo
TR852A 2013-63CSIF GaliciaGuía de actuación para delegados de prevención
TR852A 2013-64CIGAvaliación beiomecánica de TMEs das actividades profesionais de cobro en caixa
TR852A 2013-64CIGA prevención dos riscos laborais nos talleres de reparación de chapa e pintura
TR852A 2013-70AGASPAOs servizos de prevención alleos
TR852A 2013-81Fundación Laboral
de la Construcción
Condicións de seguridade e saude en obras de restauración e rehabilitación
TR852A 2013-81Fundación Laboral
de la Construcción
A prevención de riscos laborais nas obras de rehabilitación
TR852A 2013-85OPAGARiscos ergonómicos en barcos de pesca de baixura
TR852A 2013-85OPAGAProtocolos de uso de aparatos de elevación de embarcacións
TR852A 2013-85OPAGAGuía do traballo en embarcacións auxiliares de acuicultura
TR852A 2013-85OPAGAExposición ao ruído en embarcacións auxiliares de acuicultura
TR852A 2013-86Asociación Galega
de Áridos
Estudo da situación actual da aplicación da I.T.C. 2002 de loita contra o po na industria extractiva de áridos en Galicia
TR852A 2013-91TRANSGACARSeguridade e saúde laboral no transporte escolar e de menores
TR852A 2013-92FEGATRAMERSeguridade e saúde laboral no transporte de mercadorías perigosas por estrada
TR852A 2013-97FEGATOs riscos laborais no sector dos talleres de reparación de vehículos
TR852A 2013-98Confederación de empresarios de PontevedraGuía de boas prácticas preventivas
TR852A 2013-98Confederación de empresarios de PontevedraNovas ocupacións e tarefas emerxentes: Guía de medidas preventivas a adoptar
TR852A 2013-101Confederación de
Empresarios de Hostelería
de Galicia
Os riscos ergonómicos e psicosociais no sector de hostalería de Galicia

Servizos Directos

ISSGA Delt@ Servizos de Prevención AlleosPrevencion10.es