Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Seguridade e Saúde Laboral > Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas > Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas 2014

Acceso aos materiais realizados ao abeiro da Orde de axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2014

Nº de expediente Beneficiario Traballo realizado
TR852A 2014/6AGA- Asociación Galega de ÁridosManual de contratación e avaliación dos servizos de prevención alleos no sector dos áridos de Galicia
TR852A 2014/6AGA- Asociación Galega de ÁridosManual do Usuario. Aplicación Secoposi. Seguimento e control de pó e sílice.
TR852A 2014/6AGA- Asociación Galega de ÁridosRecomendacións para os servizos de prevención alleos no sector dos áridos en Galicia
TR852A 2014/17FEGAPESCA- Federación empresarial gallega de productores de pescaDeseño dunha aplicación informática para a xestión do mantemento dos equipos de traballo a bordo dos buques pesqueiros
TR852A 2014/17FEGAPESCA- Federación empresarial gallega de productores de pescaDifusión e xestión do coñecemento preventivo a bordo de buques pesqueiros da provincia de Pontevedra
TR852A 2014/18Confederación de Empresarios de A CoruñaAvaliación biomecánica de Trastornos músculo-esqueléticos no sector de alimentación e plan de acción
TR852A 2014/30Fundación Laboral de la ConstrucciónAs responsabilidades dos coordinadores e coordinadoras en materia de seguridade e saúde nas obras de construción
TR852A 2014/33FEGAFONColoquios sobre a prevención na exposición ao amianto
TR852A 2014/37ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos de GaliciaDeterminación da presenza de metais perigosos nos procesos de construción e reparación naval
TR852A 2014/37ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos de GaliciaCurso de riscos específicos do posto de soldador naval
TR852A 2014/37ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos de GaliciaCurso de riscos específicos do posto de electromecánico naval
TR852A 2014/37ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos de GaliciaCurso de riscos específicos do posto de carpinteiro-habilitador naval
TR852A 2014/37ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos de GaliciaCurso de riscos específicos do posto de tubeleiro naval
TR852A 2014/37ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos de GaliciaCurso de riscos específicos do posto de caldeireiro naval
TR852A 2014/37ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos de GaliciaEstudo de contaminantes físicos
TR852A 2014/37ASIME- Asociación de Industriales Metalúrgicos de GaliciaProxecto de implementación de melloras ergonómicas nas empresas do sector metalúrxicos
TR852A 2014/38FUNDAMAR- Fundación para la pesca y el marisqueoBoas prácticas ergonómicas na arte de arrastre para o sector pesqueiro de Galicia
TR852A 2014/38FUNDAMAR- Fundación para la pesca y el marisqueoEstudo de identificación dos riscos psicosociais no sector da pesca de altura e gran altura en Galicia
TR852A 2014/47AECALPO- Asociación de empresas del cerramientoNormas básicas durante a montaxe en obras de elementos de cerramento
TR852A 2014/49Asociación Galega de PizarristasEstudo sobre as medidas preventivas para minimizar as enfermidades auditivas nas fábricas do sector da lousa
TR852A 2014/50CSIF GALICIAGuía para profesores: O triángulo máxico das altas capacidades
TR852A 2014/50CSIF GALICIAGuía para profesores: Ciber acoso escolar na aula
TR852A 2014/50CSIF GALICIAGuía para profesores: acoso escolar na aula
TR852A 2014/59Confederación de empresarios de PontevedraBoas prácticas nos desprazamentos por estrada
TR852A 2014/59Confederación de empresarios de PontevedraBoas prácticas preventivas na xestión, tratamento e reciclaxe de residuos industriais
TR852A 2014/64AEXGAAnálise da sinistralidade laboral e principais causa de accidentes e enfermidades profesionais no sector da escavación e movemento de terras
TR852A 2014/67INSTALECTROGuía básica para a prevención dos trastornos músculoesqueléticos no sector eléctrico

Servizos Directos

ISSGA Delt@ Servizos de Prevención AlleosPrevencion10.es