Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Seguridade e Saúde Laboral > Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas > Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas 2015

Acceso aos materiais realizados ao abeiro da Orde de axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2015

Nº de expediente Beneficiario Traballo realizado
TR852A 2015/1AECALPO - Asociación de empresas del cerramiento de GaliciaResponsabilízate e controla os riscos do teu traballo. Integración da prevención no sector do cerramento
TR852A 2015/5AGA- Asociación Galega de áridosManual de contratación e avaliación dos servizos de prevención alleos no sector dos áridos de Galicia
TR852A 2015/5AGA - Asociación Galega de áridosRecomendacións para os servizos de prevención alleos no sector dos áridos de Galicia
TR852A 2015/5AGA - Asociación Galega de áridosManual de usuario. Seguimento de control de pó e sílice
TR852A 2015/16FEGAPESCA - Federación empresarial gallega de productores de pescaFEGAPESCA: Fase I: 20 audiovisuais formativos en materia de PRL para o sector pesqueiro
TR852A 2015/20AGAEXAR - Asociación galega de empresas de xardineríaGuía técnica de trepa
TR852A 2015/28ASIME - Asociación de industriales metalúrgicos de GaliciaDeterminación do grado de integración da prevención de riscos laborais nas empresas metalúrxicas galegas
TR852A 2015/28ASIME- Asociación de industriales metalúrgicos de GaliciaDeterminación da presenza de covs nas empresas do sector metalúrxico galego
TR852A 2015/28ASIME- Asociación de industriales metalúrgicos de GaliciaManual curso espazos confinados
TR852A 2015/28ASIME- Asociación de industriales metalúrgicos de GaliciaManual curso atmósferas explosivas
TR852A 2015/28ASIME - Asociación de industriales metalúrgicos de GaliciaManual curso loita contra incendios
TR852A 2015/28ASIME - Asociación de industriales metalúrgicos de GaliciaManual curso risco químico
TR852A 2015/28ASIME - Asociación de industriales metalúrgicos de GaliciaManual curso traballos en altura
TR852A 2015/35Asociación provincial de empresarios de hostelería y turismo de LugoGuía técnica para a promoción de habilidades sociais no manexo de situacións de conflito no sector da hostelería
TR852A 2015/38ATA - Autónomos de GaliciaGuía práctica. Promoción da seguridade viaria en traballadores autónomos non profesionais do transporte
TR852A 2015/45Fundación Laboral de la Construcción de GaliciaManual de formacións para a acreditación de operadores de maquinaria de movemento de terras
TR852A 2015/46CEP - Confederación de Empresarios de PontevedraEstudo sobre os riscos ergonómicos e psicosociais nas profesións tecnolóxicas e dixitais
TR852A 2015/47FEGATRANSGuías para a análise e avaliación riscos no transporte: Tte de automóbiles en portavehículos e rescate e auxilio en estrada
TR852A 2015/47FEGATRANSGuía europea de melloras prácticas sobre suxeición de cargas para o transporte de estrada
TR852A 2015/50CSIF- GALICIACurso práctico para a xestión da Prevención de riscos laborais en educación infantil
TR852A 2015/50CSIF- GALICIAProcedemento de actuación ante agresións na atención e/ou relación co público

Servizos Directos

ISSGA Delt@ Servizos de Prevención AlleosPrevencion10.es