Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Seguridade e Saúde Laboral > Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas > Materiais realizados ao abeiro da orde de axudas 2016

Acceso aos materiais realizados ao abeiro da Orde de axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2016

Nº de expediente Beneficiario Traballo realizado
TR 852A 2016/5Federación Gallega de ComercioManual de acollida audiovisual, multimedia e interactivo sobre seguridade e riscos laborais no sector do pequeno comercio de Galicia
TR 852A 2016/5Federación Gallega de ComercioEstudo específico do sector do pequeno comercio sobre a sinistrabilidade laboral nos últimos 3 anos
TR 852A 2016/9ASIME- Asociación de industriales metalúrgicos de GaliciaDeterminación da incidencia da organización do traballo e carga mental nos postos de traballo do sector metalúrxico
TR 852A 2016/13ASETRANSPO- Asociación de empresarios de transportes discrecionales de PontevedraGuía de manipulación manual de cargas
TR 852A 2016/19OPAGA- Organización de Productores ArtesanalesGuía de prevención de riscos laborais nas fábricas de xeo.
TR 852A 2016/23Confederación Provincial de Empresarios de PontevedraEstudo exploratorio sobre os efectos do traballo a quendas e/ou nocturno sobre a súde das persoas traballadoras. Sectores industria e servizos
TR 852A 2016/24Confederación Empresarial de OurenseEstudo sobre o grao de integración no tecido empresarial de Ourense
TR 852A 2016/24Confederación Empresarial de OurenseEstudo dos beneficios da marcha nórdica na redución dos riscos ergonómicos/ psicolóxicos asociados as condicións do traballo no sector sociosanitario
TR 852A 2016/30FEGAPESCA-Federación empresarial gallega de produtores de pescaFORMAR (Fase II): 20 audiovisuais formativos en PRL para o sector pesqueiro de arrastre de litoral, altura e gran altura
TR 852A 2016/31Asociación Provincial de GraniteirosGuía práctica sobre riscos na manipulación de cemento expansivo
TR 852A 2016/31Asociación Provincial de GraniteirosGuía práctica sobre riscos na manipulación de gases expansivos
TR 852A 2016/32CEG- Confederación de Empresarios de GaliciaRepercusión no sector industrial do envellecemento da poboación traballadora na xestión de PRL
TR 852A 2016/32CEG- Confederación de Empresarios de GaliciaEstudo de benchmarking para a prevención de consumo abusivo de drogas e bebidas alcólicas no ámbito laboral: estratexias e ferramentas de actuación
TR852A 2016/39UGT GALICIAGuía sindical sobre sistemas de xestión da prevención.
TR852A 2016/39UGT GALICIAGuía sobre seguridade laboral no sector do mar
TR852A 2016/39UGT GALICIAGuía de riscos psicosociais no traballo
TR852A 2016/42INSTALECTRO-Asociación de Instaladores eléctricos e de Telecomunicacións da Provincia de OurenseEstudo da realidade e necesidades preventivas no sector

 

Servizos Directos

ISSGA Delt@ Servizos de Prevención AlleosPrevencion10.es