Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Nivel de esixencia formativo e programas formativos

 
O nivel de esixencia formativo das competencias clave  para o acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, esta establecido no anexo I da Orde do 7 xaneiro de 2014.

Pódese consultar as especificacións técnico didácticas das competencias clave de matemáticas, castelán e inglés de cualificación 2 e 3, nos  programas oficiais estatais vixentes –edición 2014 - da familia profesional de Formación complementaria:

Estas especificacións do nivel de esixencia formativo para o acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, se corresponden co establecido no RD 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade no se artigo 20.2 e no anexo IV.  
Para a Competencia de Lingua Galega, pódese consultar os programas oficias, da Consellería de Traballo e Benestar, da familia profesional de formación complementaria, os programas de nivel 2 e 3 de cualificación: