Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Normativa de gases fluorados

Normativa autonómica

  • Decreto 100/2011, do 19 de maio, polo que se regula a distribución de competencias en materia de expedición de certificados para a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipamentos baseados neles (DOG núm. 105, do 1 de xuño).
  • Resolución do 1 de xullo de 2011 pola que se publican os modelos de solicitude de certificación de empresas no que se refire aos sistemas que conteñan determinados gases fluorados de efecto invernadoiro.
  • Resolución do 15 de febreiro de 2012 pola que se publican os modelos de solicitude de certificación persoais e de autorización de centros para a impartición de programas formativos referidas á manipulación de gases fluorados e equipos.
  • Orde do 8 de xaneiro de 2018 pola que se establece o procedemento de expedición de certificados das persoas que manipulen gases fluorados e os equipamentos baseados neles.

Certificados persoais

Autorización de centros de formación