Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Normativa

[ Orde ]

Orde do 9 de xullo de 2008

Data de Publicación: 23/07/08
  • Aprobada
  • Tema:
    Plan FIP
  • Descrición:

    Orde do 9 de xullo de 2008 pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión de axudas destinadas á programación de cursos do Plan nacional de formación e inserción profesional na Comunidade Autónoma de Galicia para 2008, convocadas pola Orde do 3 de decembro de 2007.